Innsikt og samfunnsengasjement

For stadig å utvikle kompetansen vår må vi holde oss levende samfunnsengasjert.
Vi må også sørge for til enhver tid å ha innblikk i gjeldende lovverk. Derfor har vi nær dialog
med offentlige etater, og sørger samtidig for god dialog med aktuelle interessegrupper. 

Bærekraftig boligbygging

For bedre å kunne ivareta klima og miljø rettes byggebransjen stadig mot tankene og visjonene
bak passivhus, nullhus og plusshus. 

Huseiere selv må i større grad benytte seg av byens kollektivtransport, og kunne gå eller sykle i hverdagslivet
i den grad det lar seg gjøre. Hverdagslivet får dessuten økt kvalitet av nærhet til grønne lunger,
og hyggelige, sosiale møteplasser vil alltid være nødvendig for folkehelsa. 

Vi tar vår del av samfunnsansvaret ved å

  • bygge boliger som er laget for å redusere energibehov- og forbruk
  • bruke solide materialer for langsiktige forhold tilpasset det trønderske klimaet
  • legge til rette for bruk av kollektivtrafikk slik at eier kan la bilen stå
  • sørge for å lage praktiske løsninger som øker eiers opplevde hverdagskvalitet
  • legge stor vekt på trivselsfaktorer som frodige grøntområder, sosiale møteplasser og
    trygge, spennende lekeplasser

Varige verdier for den enkelte

Heimdal Bolig jobber under en klar visjon om å skape varige verdier. De ses ikke kun i et samfunnsperspektiv,
men også for den enkelte kjøper i form av opplevd kvalitet over tid. 

Enklere hverdag. Positiv økonomi. Behov man ikke visste at man hadde. 

Foruten den klare visjonen, søker vi å opptre folkelig, offensivt og ryddig.
Det hører også med til et samfunnsansvar sett fra et mellommenneskelig perspektiv. 

 

Åpenhetsloven

Heimdal Bolig AS innfrir, sammen med sine datterselskap og morselskap, vilkårene for bedrifter som omfattes av Åpenhetsloven. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven pålegger videre virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Vi vil årlig, innen 1. juli, publisere vår redegjørelse til aktsomhetsvurderingen, og publiserer herved vår første redegjørelse siden Åpenhetsloven har trådt i kraft.

Åpenhetsloven – redegjørelse for aktsomhetsvurderinger juni 2023

For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt på aapenhetsloven@heimdal.no