Fra en nøktern begynnelse på Lundåsen har Heimdal Bolig grodd frem, ut og opp
som et av Midt-Norges ledende selskap innen bolig- og eiendomsutvikling. Den spede
begynnelse oppstod i kraft av to driftige brødre, og firmaet har siden vokst i takt med en
formidabel utvikling. Solide kjerneverdier baner vei for den kraftige utviklingskurven,
og firmaet jobber med aktivt engasjement for Trondheim og Trøndelag.

Heimdal Bolig AS fikk dagens eierform i 2018. Firmaet ble da kjøpt ut av Heimdal
Gruppen AS av administrerende direktør Roar Munkhaugen og prosjektdirektør Børge
Aunaas.

 

2018 –
Endringer i eierskapet

Firmaet drives stadig opp og frem, og har vokst seg til å bli en av Midt-Norges ledende
aktører innen eiendomsutvikling.

 

2011 – 2018
Nytt navn og varige verdier ved stadig mer bærekraftig boligbygging

Heimdal Utbyggingsselskap skiftet navn til Heimdal Bolig i 2012, og byggingen øker i
omfang etter hvert som 2000-tallet stiger. Et samfunn i utvikling setter stadig større
krav til nybygg i boligbransjen, og kompetanse om bygging på forurenset grunn var
første steg på klimatiltakskartet.

Etter hvert som idéene om passivhus, nullhus og plusshus nådde boligbransjen tok
Heimdal Bolig igjen et kraftig initiativ ved å legge seg foran i løypa. Miljøbyen Granåsen
sørget for heder og ære fra Trondheim kommune, og Heimdal Bolig ble tildelt
hedrende omtale under Trondheim kommunes energisparepris i 2014.

Bærekraftig boligbygging blir en del av firmaets gode navn og rykte, og stadig større og
markante prosjekter setter positivt avtrykk på byen. Bydeler utvikles, arbeidsplasser
skapes og infrastruktøren økes. Ved å vise seg som en pålitelig aktør overfor alle
involverte parter, kan firmaet med stolthet leve opp til visjonene om å skape varige
verdier.

 

2000 – 2010
Kunnskap om bygging på forurenset grunn

Utbygging av Nidelven Terrasse (1996), Nedre Elvehavn (1997) og tomtene etter gamle
Ila Jern i Ilsvika (2000) hadde alle sammen fordret massiv kunnskap om bygging på
forurenset grunn. Med disse prosjektene hadde firmaet nå ervervet seg en svært nyttig
kompetanse, som også Trondheim kommune hadde stor interesse av. De forurensede
industritomtene hadde det lenge vært problemer med å finne gode løsninger på.

 

1993 – 1998
Med blikk mot Trondheim sentrum

På begynnelsen av 90-tallet flyttet Heimdal Bolig til nye lokaler ved Lerkendal.
Staben ble utvidet, og skrittet var tatt mot mer sentrumsnære leilighetsprosjekter.
Konkurrerende selskaper slet med store, usolgte boliger fra den økonomiske nedgangen
på slutten av 80-tallet. Heimdal Bolig fortsatte på sin side med å spisse grepet mot
mindre, arealeffektive boliger til lavere pris.

Slik klarte selskapet seg gjennom krevende tider med ettervirkninger fra de tøffe
renteperiodene på slutten av 80-tallet.

 

1982 – 1985
Driftige brødre stifter søsterselskap

Nils og Steinar Munkhaugen startet firmaet AS Bygg & Anlegg i 1982. Grunn- og
betongarbeid var hovednedslagsfelt, og først ut var boligbygging på Lundåsen på
Heimdal – ei tomt på 350 mål med like mange boliger.

Sammen satt brødrene på en skreddersydd kompetanse og en stor porsjon iver og
pågangsmot. Steinar var utdannet innen anlegg, og planla og utførte byggearbeidene.
Nils ervervet tomter og utviklet boligkonsepter, og var den stod for salget. En slik
opplagt arbeidsfordeling la til rette for også et eget utbyggingsselskap. Dermed så
Heimdal Bolig AS dagens lys (tidligere Heimdal Utbyggingsselskap AS) , og to svært
fruktbare søsterselskap var dermed satt i ut i livet.

Rentestigningen på 80-tallet strammet kraftige grep om byggemarkedet.
I denne perioden delte Heimdal Bolig alle tomter i to, og halverte alle eneboliger i
størrelse. Lundåsen-prosjektet hadde i tillegg husbankfinansiering, og sammen med de
kløktige halveringsgrepene var dette prosjektet ett av veldig få som solgte boliger
gjennom den økonomiske nedgangen fra 1988 – 1992.