Heimdal Bolig jobber under en klar visjon om å skape varige verdier, og visjonen er alltid styrende for ethvert grep i foretaket. Varige verdier skal skapes både for kunde, ansatt og samarbeidspartner, og vi etterstreber de samme verdier for fellesskapet
generelt:

  • Vi ønsker et langsiktig og godt kundeforhold med våre boligkjøpere
  • Våre ansatte får et godt arbeidsmiljø som satser på langsiktige relasjoner
  • Tomteselgere skal føle at de tok et riktig valg
  • Eiere skal få god avkastning på sine verdier
  • Vi skal være oss fellesskapets tillit verdig som utbygger av bærekraftige prosjekt

Med dette setter vi vårt arbeid i et større samfunnsperspektiv. Vissheten om at visjonen forplikter
forankres i en tydelig inspirasjon, og motiverer våre dyktige ansatte til å fronte verdiene i sitt daglige virke.