Hvorfor nybygg?

Et samfunn i utvikling setter stadig større krav til nybygg i boligbransjen.  

Vi følger med på hvilke krav som til enhver tid foreligger, samtidig som vi yter litt ekstra. Det gjør vi ved økt hensyn både til klima, miljø og samfunn – mer enn hva de aktuelle lovene krever. 

  • Vi bygger boliger som er laget for å redusere energibehov og –forbruk
  • Vi bruker solide materialer for langsiktige forhold tilpasset det trønderske klimaet 
  • Vi legger til rette for bruk av kollektivtrafikk slik at eier kan la bilen stå 
  • Vi sørger for å ivareta praktiske hensyn for eiers opplevde hverdagskomfort
  • Vi legger stor vekt på trivselsfaktorer som frodige grøntområder, sosiale møteplasser og trygge, spennende lekeplasser