Strinda Hageby består av 6 byggetrinn.
Her finnes det leiligheter i alle størrelser for både par, single og familier. Alt du trenger i hverdagen finnes rett utenfor boligen; butikker, skole, bussholdeplass og frodig rekreasjon.

 

 

Hageby med stil og historie

Det er ikke bare byggeskikk som følger samtidens trender. Det samme gjelder parker og grøntområder
samt ulike former hageanlegg. Hagebyen på Strinda er inspirert av Trondheims lystgårder,
som alle har gjenspeilet ulike stilarter opp gjennom århundrene.

De to første byggetrinnene gjenspeiler åkerlandskapet med steingjerder, jordlapper og frukthager.
Lekedyr har fått plass på engebeiter, og små lekehus illuderer driftsbygninger i landskapet.

Sohpies hage tar oss med tilbake til 1600-tallets renessansehager. De var basert på antikkens idealer
om symmetri og geometriske former. Den barokke inspirasjonen fra 1700-tallet kommer til syne i Cathrines hage. Barokkhagene betegnes av en stramt klippet vegetasjon og en streng, mønstret beplantning.

Sophie Augusta Stangs hage er inspirert av den romantiske landskapsstilen på 1800-tallet.
Naturen ble tatt inn som forbilde, og vegetasjonen fikk vokse fritt. Søstrene Sands hage gir et lite innblikk
i 1900-tallets hageanlegg. Omfangsrike hager fra tidligere tider var krevende og kostbare å holde,
så fokus ble vendt mot en enklere stil med rene og funksjonelle former.

Turstier rett utenfor døra

Du som er aktiv, har tilgang til et mangfoldig turterreng både sommer og vinter.
Grøntarealene som går gjennom Strinda Hageby, fortsetter i en sti som går helt opp til Estenstadmarka.
Fin og tilgjengelig tursti om sommeren – herlig skiløype om vinteren!

 

Jeg ønsker informasjon


    Thomas Løbak

    Mobil: 93 02 99 52
    E-post: thomas.lobakk@hem.no