Rolig, grønt og fredelig.
Få minutters gangavstand til Midtbyen.
Beliggenhet på et trivelig utsiktsplatå
midt mellom populære friområder.

Rosenborg Park har mange av kvalitetene
de aller fleste boligeiere ønsker seg. 

Et naturlig sentrum i bydelen

Rosenborg park er et svært godt eksempel på Heimdal Bolig sin kjernefilosofi. Et sentralt og attraktivt bydelsområde
ble formet til et levende boligmiljø, og har opp gjennom årene utviklet seg til et solid bydelssentrum. 

Den store parken etablerte seg raskt som en naturlig møteplass i nærområdet. Barna kan fryde seg over et stort friareal
med lekeapparater og ballbaner, og vinterstid er det både akebakke, skøytebane og store snøhauger å boltre seg i.
For hundeeiere er parken et naturlig innslag i den daglige lufteturen. Bydelens største nærbutikk er strategisk plassert
i ett av boligbyggene, og en stor barnehage favner om flere av bydelens småbarnsfamilier. 

Flere arbeidsplasser, økt tilgjengelighet og styrket tilhørighet til bydelen
– helt i tråd med Heimdal Bolig sin kjernefilosofi. 

 

Levende og sammensatt beboerstruktur 

Leilighetene har stor variasjon i størrelse og terrengplassering, og var tilpasset både førstegangskjøpere, seniorer og barnefamilier.  Dette har skapt et levende og variert boligmiljø, og favner om flere som ønsker seg et liv i den populære bydelen.