Nært både sjø og arbeidsplasser. Nært både fjorden og sentrum.
Her er det utenfor enhver tvil at beliggenheten er den store styrken.

 

Fremtidsrettet boligbygging

Enestående beliggenhet fortjener enestående leiligheter. Arkitekt Per Knudsens blyantstreker skal denne gangen
sette sitt preg på en bydel i rivende utvikling. Han og hans kontor har jobbet hardt for å gi både bydelen og byggene identitet. De uttrykker at de synes det er spennende å kunne være med på å legge rammene for fremtidens bosituasjon. 

Den åpne, luftige løsningen har vært viktig for arkitektene; lys og grønne områder skal kunne skimtes mellom bebyggelsen. Beliggenhet, interiør og valgt material smelter sammen til et egenartet uttrykk. Det danner en signatur for hele området,
som innfallsporten til en ny bydel. 

En bydel i vekst og utvikling

Nyhavna er i ferd med å blomstre. Ikke bare med grønne lunger og parker, men også med et yrende folkeliv.
Med spisesteder, sykkelstier, handel og boliger blir dette et område hvor du ikke bare kan bo, men leve med puls og nerve. 

Tilbaketrukket om du ønsker – aktivt om du vil.  

Jeg ønsker informasjon


    Thomas Løbakk

    Mobil: 93 02 99 52
    E-post: thomas.lobakk@hem.no