Med panorama mot selveste Nidarosdomen og den frodige,
vakre Marinen sørger Nidelven Terrasse for et helt unikt skue
mot et karakteristisk bilde av Trondheim.

 

Kompetanse på sikring av forurenset grunn

Nidelven Terrasse var Heimdal Bolig sin første erfaring med behandling av forurenset grunn og masse.
Trondhjems Nagle og Spikerfabrik hadde tidligere drevet virksomhet på tomta. Grunnen var svært forurenset,
og det var mange meninger om hva som burde gjøres med både massen og en fremtidig utbedret grunn.

Et banebrytende samarbeid med Statens forurensningstilsyn ledet til kunnskap om trygg deponering.
Arbeidet sørget for spesialkompetanse i bedriften, og forløste Heimdal Bolig sin mulighet til å bygge på
gamle industritomter i Trondheim.

 

Elvepromenaden som ble anlagt under utbyggingen er i dag en av byens mest yndede turstier,
og knytter sammen Bakklandet med Elgeseter i sør og populære Solsiden i nord.

 

 

Tidenes dyreste og mest attraktive Trondheims-tomter

Terrasseleilighetene skulle vise seg å lokke frem Trondheimsborgere som var villig til å betale.
Så godt som hele prosjektet var solgt på én måned, og videresalget ledet til en pris på ca. 20 000,-/kvm