Det fremtidsrettede passivhus-boligfeltet
ligger vendt ned mot fjorden og utsikten.
Tett opp mot grensen til Estenstadmarka.
Nært det vakre åkerlandskapet. 

Miljøbyen består av 430 boligenheter
utformet fra klima- og miljøhensyn. 

Nordens største passivhusutbygging

Miljøbyen Granåsen var en høyaktuell storsatsning, og er intet mindre enn Nordens største passivhusprosjekt.
Tanken bak et passivhus er svært helhetlig, og går ut på alt fra terrengplassering til ulike spare- og vinningsmekanismer.
Den totale energibruken i et passivhus er ca. halvparten/en tredjedel av forbruket til en gjennomsnittlig bolig.
Et ekstra godt inneklima følger med på lasset som både behagelig og helsemessig bonus. 

Den totale gevinsten ved passivhusutbygging er stor for både nåtid og fremtid.
Dette prosjektet medførte en enorm kompetanseutvikling. Ikke bare tilførte det byggebransjen ny og viktig kunnskap,
men det sørget også for utveksling og tverrfaglig samarbeid på forskningsfronten. 

En seier for Heimdal Bolig. Til glede for bevisste kjøpere.
Til det beste for både klima, miljø og oppvoksende generasjoner. 

 

Trondheim kommunes energisparepris 2014

Miljøbyen Granåsen ble tildelt energispareprisens hedrende omtale i 2014. Heimdal bolig ble berømmet for sin satsning på et stort passivhustiltak – lenge før det foreligger offentlig krav om en liknende teknisk standard. 

Energitiltak i bygge- og boligsektoren har stor betydning som klimatiltak. Juryen understreket at Heimdal Bolig skal hedres for å tenke globalt, og samtidig satse lokalt, med et prosjekt som setter Trondheim på det internasjonale klimatiltakskartet.