Fra et tidligere, markant industriområde
gror det sakte frem en spennende bydel.
Leilighetene på Lilleby er del av en større bydelsutvikling
– én av de største i Norge! 

Effektive og urbane byleiligheter

Livet på Lilleby er urbant forankret, men samtidig med en fot nært det grønne.
Korsvika, Ladestien og Havnepromenaden er kun en spasertur unna, og de grønne lungene på Ladehalvøya
er lett tilgjengelige turområder. Den bynære beliggenheten gjør området svært attraktivt, og leilighetene ble solgt i rekordfart. 

Åtte moderne boligkomplekser er fordelt rundt et skjermet gårdsrom. Her lukkes trafikk og bilstøy ute,
og avdemper øvrig bylarm. Den urbane stilen setter ellers sitt preg på alt av inne- og uteområder;
blant annet med flotte takhager egnet for både rekreasjon og grønne fingre. 

Prosjektet for øvrig er svært gjennomtenkt med velfungerende strukturer. En stor, felles parkeringskjeller knyttes sammen
med øvrige nybygg omkring, og byggene er tegnet med synkende høyde mot sørvest, til beste for både sola og utsikten. 

Formet av kyndige pennestrøk

Lilleby er i likhet med Øvre Nyhavna ført i pennen av arkitekt Per Knudsen. Begge prosjektene er utviklet i samband mellom Heimdal Bolig og den velkjente Trondheimsarkitekten. Med fingrene på verket begge steder gir de området en gjennomtenkt helhet; et viktig trekk i en markant utvikling av tettliggende bydelsområder.