26. november 2019

Ansvar forplikter og utfordring motiverer. Resultatet er solid kompetanse.

 

Det er et stort ansvar å jobbe med forpliktende fremtidsvisjoner, og vi er nøye med å være oss ansvaret bevisst.
Våre ansatte får ta del i et offensivt fagmiljø med fokus på et samfunn i utvikling. Derfor jobber vi tett opp
mot ledende forskningsinstitusjoner. Slik kan vi holde oss oppdatert på aktuelle teknologiske nyvinninger,
og følge opp vårt mål om å bidra til en bærekraftig utvikling av Trondheim. 

Vi jobber alltid målrettet mot et helhetlig resultat, med fokus på å skape varige verdier for alle involverte parter.
Dette stiller høye krav til oss, både som bedrift og enkeltmennesker
– krav vi alle motiveres av, og som driver oss fremover i arbeidet.

Firmaet har 16 ansatte og arbeidsmiljøet er nøye sammensatt.  Staben består av erfarne
medarbeidere med bred bakgrunn fra bygge- og eiendomsbransjen.  

Ved ansettelse går man hånd-i-hånd med noen med lengre erfaring.
Det er en godt innarbeidet praksis, og en god måte å sikre kunnskapsoverføring på.