4. september 2019

Et samfunn i utvikling setter stadig større krav til nybygg i boligbransjen. Vi følger
nøye med på hvilke krav som til enhver tid foreligger, samtidig som vi yter litt ekstra.
Det gjør vi ved økt hensyn til både klima, miljø og samfunn
– mer enn hva de aktuelle lovene krever. 

 

Ved kjøp av leilighet i et energieffektivt nybygg er du med på å ivareta miljøet.
I tillegg gir vi deg 10 praktiske grunner til hvorfor det er lurt å investere i nybygg: 

1. Ingen budrunde 

Ved kjøp av ny bolig slipper man å forholde seg til budrunder, hvor prisen kan ende over
det man hadde tenkt seg.

2. Fast pris og ingen forskuddsbetaling

Heimdal Bolig selger boliger til faste priser uten indeksregulering. I tillegg slipper man å betale forskudd.
Det eneste som kreves er sikker finansiering – enten fra bank eller med pant i nåværende bolig. 

3. Lave kjøpsomkostninger

Ved kjøp av nybygg betaler man kun dokumentavgift på 2,5% av andel tomteverdi.
Til sammenlikning betaler man 2,5% av hele kjøpesummen ved kjøp av brukt bolig.  

4. Lave bokostnader

Energieffektive nybygg med vannbåren fjernvarme sikrer lave månedlige driftskostnader.
Sameiet deler på kostnader som TV, bredbånd, bygningsforsikring, vedlikehold, samt drift og renhold av fellesarealer. Felleskostnadene er fremforhandlet til adskillig gunstigere vilkår enn ved enkeltpersonstilfeller.
Fjernvarme, nye hvitevarer og energieffektiv bygningskonstruksjon bidrar også til stabilt lave strømutgifter. 

5. En bolig tilpasset dine behov

Heimdal Bolig har god erfaring med utvikling av nye boligprosjekter, og sørger for løsninger som folk setter pris på
– men selv kanskje ikke tenker over. En eiendomsmegler vil hjelpe til med å finne riktig bolig,
med hensyn til kjøpers ønsker om antall soverom, uterom, beliggenhet og solforhold.  

6. Smartere planløsninger

Et nybygg stiller større krav til arealeffektivitet. Dagens moderne boliger vektlegger stue- og kjøkkenarealer.
Man kan godt få samme antall soverom som før, men i leiligheter med færre kvadratmeter. 

7. Nøkkelferdig leveranse etter ferdigbefaring

Noen uker før overtakelse får man komme på ferdigbefaring. Da går man gjennom boligen sammen med en fagperson
for å utelukke avvik fra avtalt leveranse. Utførende entreprenør vil da få god tid til å rette opp eventuelle feil og mangler
slik at man sikres en nøkkelferdig bolig ved overtakelse. 

8. Høy, miljøvennlig standard 

Boligene oppføres etter teknisk standard og følger alle oppdaterte krav fra tekniske forskrifter.
Dette gir ekstra trygghet til deg som boligkjøper. Oppdatering av tekniske krav omhandler blant annet
– bedre isolasjon
– mer energieffektive vinduer og dører
– balansert ventilasjon
– vannbåren varme (i konsesjonsområder)
– flere strømuttak
– høyere krav til brannsikkerhet 

9. Mulighet for individuelle tilvalg

Selv om boligene bygges med god standard, har kjøper som regel ulike preferanser på farger, interiør og løsninger.
Dersom boligen kjøpes i god tid før ferdigstilling har man mulighet til å påvirke resultatet,
og Heimdal Bolig har flere muligheter for tidsriktige tilvalg og tilbehør.  

10. Ettårsbefaring, reklamasjonsrett og 5 års garanti

Ved overtakelse får man overlevert en FDV-perm (forvaltning, drift og vedlikehold).
Permen gir nøye beskrivelser om hvordan boligen skal brukes og vedlikeholdes.
Ett år etter innflytting vil utbygger på nytt ta kontakt for en gjennomgang,
for å se om det eventuelt har oppstått feil som krever oppretting eller utbedring.
Det følger lovpålagt garanti med på kjøpet under hele byggeperioden og i 5 år etter overtakelse.